Telefon +48 (52) 327 63 50

ul.20 Stycznia 1920r, nr 17/3; Bydgoszcz

Clear Aligner

Zalety systemu Clear Aligner

System CA jest logiczny i przewidywalny co wyróżnia go od aparatów stałych. Poparty diagnostyką Gerbera umożliwia dojście do ustawienia zgryzu w oczekiwane położenie oraz co najważniejsze uzyskujemy kontakty zgryzowe najbardziej prawidłowe z wszystkich metod.

Przewidywalność efektu końcowego, który chcemy osiągnąć. Ustalamy warunki zgryzowe przed rozpoczęciem leczenia w postaci SET-UP. Prawidłowy kontakt zębów dolnych z górnymi po leczeniu ma znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Unikamy bólu typu migrenowego, bólu w okolicy karku ,trzasków w stawie skroniowo żuchwowym i innych dolegliwości.

Na każdym etapie leczenia możemy wprowadzić zmiany, działać wybiórczo w poszczególnych segmentach, ustalać kierunek i granicę ruchu zęba.

Korzystniej oddziałują na zęby ze względu na dwustronny punkt nacisku, przez co unikamy osi obrotu.

W dużej ilości przypadków zastępują aparaty stałe ale są wady, których to aparat stały pokona wadę zgryzu a nie CA.

Można leczyć nawroty wady po leczeniu ortodontycznym.

Nakładki zapewniają najwyższy stopień estetyki gdyż są przezroczyste i gładkie. Dzięki tym cechom są praktycznie prawie niewidoczne.

Pozwalają mówić i śmiać się. Mogą wystąpić krótkie okresy niewyraźnej wymowy na początku leczenia i przy zmianach nakładek. Takie ryzyko jest większe u pacjentów z bardziej wychylonymi zębami.

Nie ograniczają pacjentów w czasie wykonywania ich czynności domowych i zawodowych poza krótkimi okresami adaptacyjnymi u niektórych pacjentów.

Ta metoda korygowania zgryzu jest korzystna m.in. dla aktorów,modelek,spikerów, muzyków i innych zawodów, w których nie można pozwolić sobie na zamontowanie zamków ortodontycznych na stałe.

Brak okaleczeń języka, policzków, ukruszeń zębów w wyniku uszkodzenia w kontakcie zęba przeciwstawnego z zamkiem ortodontycznym.

Nie ograniczają przyzwyczajeń kulinarnych, można spożywać każdy rodzaj posiłku. Po posiłku należy oczyścić zęby przed założeniem nakładki.
Można pić zimne napoje z nałożoną nakładką.

Leczenie jest nieinwazyjne, nie alergizujące i w większości przypadków nie powoduje dolegliwości bólowych. Nie powoduje stanów zapalnych dziąseł.

Są łatwe do zdejmowania i zakładania, przy niektórych wadach jest trudniejsze w części procesu ustawiania zębów.

W tej metodzie mamy maksymalny dostęp do zębów i przestrzeni między nimi dzięki temu możemy leczyć zęby w trakcie leczenia nakładkami. W metodzie leczenia aparatami stałymi należy przeleczyć zęby przed założeniem aparatu. W wielu sytuacjach gdy przeoczono ubytki między zębami lub ząb uległ zniszczeniu w trakcie leczenia aparatem stałym np. pomiędzy sąsiadującymi zębami na skutek utrudnionej higieny zębów, pod pierścieniem, z powodu zamków i kleju wychodzącego poza ich obrys, zachodziła konieczność zdejmowania pierścieni lub łuków co wiąże się z perturbacjami w leczeniu i wzrostem kosztu leczenia ortodontycznego lub ratowania zębów po zakończonym leczeniu.

Nie mamy ryzyka uszkodzenia powierzchni zębów co nierzadko występuje po zdjęciu zamków aparatów stałych. Pracując pod mikroskopem niestety czasami widzę rysy i zmienione naturalne kształty powierzchni szkliwa po usunięciu zamków i kleju, w technice aparatu stałego. Może to skutkować mniej korzystnym załamywaniem światła odbitego i osadzaniem się osadu.

W krótkim czasie widać systematyczne postępy korygowania zgryzu.

Są najczęściej tańsze od tzw. kosmetycznych sposobów korygowania wad zgryzu ze względu na szybkość i skuteczność działania w większości wad ortodontycznych.
Koszt leczenia jest rozłożony w czasie co ułatwia panowanie nad budżetem finansowym.

W przypadku powstania problemu skutkującego tym, że pacjent z jakiegoś powodu nie może kontynuować leczenia przez jakiś czas (problemy finansowe, sprawy rodzinne, dłuższy wyjazd lub inne) można przerwać na danym etapie leczenie i wznowić gdy sytuacja wróci do normy. W tym czasie nosimy ostatnią tzw. twardą nakładkę a przy dłuższym okresie należy nosić retainer Osamu. W przypadku leczenia aparatem stałym trzeba stawiać się na wyznaczone wizyty gdyż w przeciwnym razie może dojść do poważnych nieodwracalnych zmian na niektórych etapach leczenia.

Bardzo istotną sprawą jest lepsza stabilizacja zębów po leczeniu co skutkuje krótszym okresem noszenia retainera niż w innych metodach. Noszenie retainera jest obligatoryjne i najczęściej trwa dwa razy dłużej niż aktywne leczenie ale u niektórych pacjentów ten okres może być dłuższy.

W sytuacji gdy pacjent ma ważną rozmowę, uroczystość i aparat byłby krępujący dla niego, może zdjąć na ten czas nakładki. Jednak zdejmowanie nakładek nie powinno zmniejszać na stałe liczby godzin noszenia w ciągu dnia (tygodnia) gdyż leczenie tą metodą traci sens. Ilość 22-23 godzin jest najkorzystniejsza. Poniżej 20 godzin leczenie CA nie ma sensu.

Procedura

Etap I

Pacjent wykonuje w naszej pracowni techniką cyfrową , aktualne zdjęcie rentgenowskie:

 • panoramiczne
 • cefalometryczne.

Wykonujemy:

 • cyfrowy skan kontaktów zębów podczas zwarcia
 • badanie wibracji stawów skroniowo żuchwowych
 • dokładny przegląd stanu uzębienia
 • dokumentację fotograficzną tj zdjęcia całej sylwetki, głowy, twarzy i uzębienia

Zbieramy wywiad,ustalamy oczekiwania kosmetyczne i medyczne pacjenta.

Pobranie miary w postaci wycisków w celu wykonania modeli do diagnostyki Gerbera (w wyjątkowych sytuacjach można ją pominąć).

Pobranie wycisków w celu wykonania SET UP. SET UP jest to symulacja ustawienia zębów na zakończenie leczenia nakładkami CA.

Etap II

Badanie diagnostyczne metodą Gerbera.

Wykonanie SET-UP, czyli ustawienie zębów w pozycji jaka jest możliwa na koniec leczenia i obliczenie ile miesięcy zajmie leczenie. Obliczenie ilości czasu potrzebnego na korektę ortodontyczną jest szacunkowe i może się zdarzyć, że będzie ono krótsze lub dłuższe. Ustala się to na podstawie analizy komputerowej i doświadczenia zespołu składającego się z technika i lekarza.

Czas leczenia jest orientacyjny i zależy od czynników nie zawsze zależnych od lekarza i pacjenta.

Ustala się również czy leczenie będzie dotyczyć jednej czy obu szczęk. Czas trwania leczenia w przypadku obu szczęk może się różnić czasowo w taki sposób, że jedna z nich może wymagać krótszego leczenia.

Etap III

Omówienie z pacjentem możliwości leczenia tą metodą na podstawie Set up i wykonanej diagnostyki.

Etap IV

Jeżeli pacjent akceptuje plan leczenia, pobierana jest miara w postaci wycisków i na jej podstawie i diagnostyce Gerbera laboratorium wykonuje 3 nakładki przezroczyste, cykl miesięczny dla jednej szczęki (miękką, średnio twardą i twardą).

Etap V

Oddanie kompletu nakładek .Miękka noszona jest tydzień, następnie zamienia pacjent na średnio twardą i nosi przez następny tydzień, po tym czasie zmienia na twardą nakładkę i tą nosi do czasu wykonania nowego kompletu nakładek czyli 2 tygodnie lub dłużej. Po tygodniu noszenia twardej nakładki pobierana jest miara w postaci wycisku w celu wykonania kolejnych 3 nakładek na następny cykl. Jeżeli pacjent jest nieodpowiedzialny i skraca noszenie którejś z nakładek to nie może liczyć na pozytywne leczenie a wręcz przeciwnie może dojść do pogorszenia wady. CA jest metodą dla odpowiedzialnych pacjentów. Taka procedura jest kontynuowana do czasu zakończenia aktywnego procesu leczenia.

Pacjent nosi nakładki minimum 22 godziny w ciągu dnia. Zdejmuje tylko w celu zjedzenia posiłku, wypicia gorących płynów i do mycia zębów.

Noszenie nakładek poniżej 20 godzin dziennie mija się z celem i w takiej sytuacji nie należy podejmować leczenia tą metodą.

Etap VI

Po zakończonym leczeniu wykonuje się kosmetyczny reainer Osamu. Jest to przezroczysta płytka, którą pacjent najczęściej nosi 2 razy dłużej niż trwało leczenie ale u niektórych pacjentów ten okres może być dłuższy. Ma on za zadanie ustabilizować osiągnięte ustawienie zębów. Pacjent, który zaniedba noszenie aparatu retencyjnego najczęściej doprowadza do utraty osiągniętego efektu leczenia i powstania nowej wady ortodontycznej,nie rzadko trudniejszej do leczenia.

Nie wolno

 • pić gorących i barwiących napoi
 • myć w gorącej wodzie
 • nie należy w nich jeść
 • nie należy ich wyginać , sprawdzać wytrzymałości gdyż może dojść do odkształcenia i tym samym konieczności wykonania nowego kompletu co znacząco podwyższa koszt.

Ograniczenia

 • nie wszystkie wady udaje się leczyć tą metodą
 • niektóre leczenia CA mogą być zbyt długie i przez to tracić sens
 • niektóre leczenia tą metodą są dokańczane aparatem stałym
 • czas leczenia jest orientacyjny i zależy od czynników nie zawsze zależnych od lekarza i pacjenta.

Informacje praktyczne

Metoda Clear Aligner skierowana jest do pacjentów zdyscyplinowanych. Zdejmowanie aparatu powinno być tylko na czas jedzenia,picia gorących płynów i czyszczenia zębów. Dłuższe nienoszenie może niwelować osiągane efekty i uniemożliwić skuteczność korekty zgryzu. Dlatego decydując się na CA należy przed samym sobą zobowiązać się do noszenia nakładek zgodnie z zaleceniem czyli miń. 22 godz.

Pierwsze nakładki (następne zmiany rzadziej) mogą nie wchodzić od razu na cały ząb. Najczęściej do 3 godzin trwa okres stopniowego nachodzenia nakładki na zęby w takich sytuacjach. W niektórych wadach może być dłużej.

Więzadła utrzymujące zęby potrzebują czasu aby zaadoptować skierowaną na nie siłę. W niektórych wadach taki stan może mieć miejsce nawet do ok 3 dni.

Po założeniu pierwszych nakładek, jeżeli występuje przejściowy problem z wymową, wówczas warto ją poćwiczyć czytając na głos książkę lub gazetę.

Może się zdarzyć, że niektórzy pacjenci przy pierwszej nakładce lub przy zmianach mogą odczuwać dyskomfort w postaci dolegliwości bólowych.

Warto przemyśleć taktyczną zmianę nakładek w piątki aby w trakcie weekendu dochodziło do adaptacji do nowych warunków. Wówczas należy uwzględnić przesunięcie czasowe w pobraniu miary pod następne nakładki. Wydłużenie noszenia poszczególnych nakładek jest z korzyścią dla leczenia.

Łatwiej założyć zwilżone nakładki. Zęby nie powinny być przesuszone w trakcie zakładania nakładek.

Nie należy czyścić nakładek pastą do zębów gdyż może dojść do zmatowienia ich.

Nie należy pić barwiących płynów.

Uwagi końcowe

Nie prowadzę leczenia aparatami stałymi i ruchomymi.

Nie przejmuję pacjentów, którzy są w trakcie leczenia orotodontycznego w innym gabinecie.

Posiadam wariant dla pacjentów zagranicznych uwzględniający ograniczenie liczby przylotów (pobranie wycisków i oddanie nakładek to standardowo dwie wizyty w odstępie ok. tygodnia).